יום שלישי, 13 בדצמבר 2011

מילים, מילים, מילים...

חיפוש המידע באינטרנט הנו תהליך מורכב, המשול לפתרון של תשבץ הגיון. אחד השלבים הבסיסים בבניית אסטרטגיית החיפוש הנו מציאת ההגדרה המילולית הנכונה של מושא החיפוש באופן שתאפשר ביצוע חיפוש יעיל, וקבלת תוצאות מקיפות ומדויקות.

כלים שונים באינטרנט מאפשרים בניית מאגר מילים רחב, כך שמושא החיפוש יתואר בכל מובניו. הכלי הקלאסי לאיתור מילים נרדפות הוא התזאורוס (אגרון בעברית).

רבות נכתב על התזאוריסים וחשיבותם. רשומה זו תתאר את התזאורסים המוצעים לשימוש באתר ספריית הקונגרס האמריקאי.

באתר ספריית הקונגרס האמריקאי קיים ממשק לביצוע חיפוש מונחים נרדפים המכונה "Authorities & Vocabularies"The Library of Congress - Authorities & Vocabularies

ייחודו של הכלי בא לידי ביטוי במספר היבטים:
  • חיפוש מקבילי במספר תזאורוסים בו זמנית
  • תצוגה ויזואלית
  • יכולת דפדוף באינדקס ההירארכי ברמות הפרוט השונות
  • עדכניות המבוססת על המלצות משתמשים


חיפוש מקבילי במספר תזאורוסים בו זמנית

התפריט המוצע בדף הראשי, מאפשר לבחור בתזאורוס יעודי (אחד או יותר), מתוך מגוון תזאורוסים מתמחים בתחומים שונים: שמות מקומות, שמות אנשים, תזאורוס של חומרים גרפיים ועוד, או להשתמש בברירת המחדל, ולחפש בכל התזאורסים בו זמנית.בביצוע חיפוש למונחים בתחום ה-Cellular Phones התוצאות המתקבלות באופן טקסטואלי מסווגות למספר רשימות:
  • Variants - המונחים הנרדפים
  • Broader Term - מונחים במשמעות רחבה יותר
  • Narrower Terms - מונחים במשמעות צרה יותר מבחינה היררכית


דף תוצאות - תצוגה טקסטואלית

תצוגה ויזואלית

בנוסף לרשימת התוצאות הטקסטואלית, ניתן לקבל על ידי בחירה במחיצה Visualization תצוגה היררכית ויזואלית של המונחים:

Visualization - תצוגה ויזואלית היררכית

יכולת דפדוף באינדקס ההירארכי ברמות הפרוט השונות


בחירה במונח הצר (Narrower Term) המוצע על ידי התזאורוס אפשרית הן מהתצוגה הטקסטואלית והן מהתצוגה הויזואלית.  בדוגמה הנוכחית, הבחירה במונח המוצע Smartphone תוביל לרשימה מפורטת של שמות המכשירים המסחריים המגדירים עצמם כ-Smartphones.


פרוט זה של מונחים המתקבל בשימוש בתזאורוס, המכיל את דגמי ה-Smartphones, מאפשר בנוסף לאיתור מילות המפתח כבסיס לחיפוש עצמו, גם קבלת מידע בסיסי על השוק ועל הפעילים בו.

בחירה במונח Smartphones - קבלת רשימת מכשירי Smartphones
עדכניות המבוססת על המלצות משתמשים

הסיבה לקבלת תוצאות המציגות תמונה עדכנית טמונה בכך שהכלי חי ונושם. קהל המשתמשים מוזמן להציע מונחים נוספים על ידי בחירה ב-suggest Terminology.עדכון המונחים באמצעות המשתמשים - suggest Terminology 

לסיכום, כלי יעיל ומועיל - בהחלט שווה בדיקה!